Onderstaande foto’s zijn gemaakt tijdens de winter in Regio Eeklo België – 11/december/2017. Het sneeuwde die dag. Er was niemand in het Meetjesland, ik denk dat iedereen thuis zat te genieten van de “verwarming”, dus ik kan wat foto’s maken zonder tijd te besteden aan het verwijderen van mensen met Photoshop. 😀 De laatste keer dat het zo sneeuwde was vele jaren geleden, maar deze keer was het maar een week, we hadden ook geen witte kerst dit jaar. De dag dat ik deze foto’s nam was geen zonnige dag, het waaide enorm, maar ik ben nog steeds blij met het resultaat. Ik hoop dat je het ook leuk zult vinden.

Over Eeklo City

Eeklo (eke en lo) is een kleine stad in België, in Oost-Vlaanderen. De naam van de stad komt van de samentrekking van “eke” en “lo”. Postcodes: 9900. Op het moment van schrijven heeft deze stad ongeveer 20.000 inwoners, 4 scholen, enkele driesterrenhotels en een nieuw ziekenhuis (AZ Alma). Er zijn enkele restaurants in de buurt van het stadhuis dat in 1999 door UNESCO is aangewezen als werelderfgoed. Als u in die stad woont, moet u elk jaar 80 EUR (jaar-2017) stadsbelasting betalen, afhankelijk van hoe groot uw huis/kantoor.
Onderstaande foto’s zijn genomen in Eeklo en enkele in Eeklo Meetjesland. In het meetjesland het park – “Heldenpark”, hebben ze soms concerten in de zomer, er is ook een leuke speeltuin en een Irish Bar. Als je ergens groter wilt, kun je naar Het Leen gaan, het bos is elke dag open tot zonsondergang, je kunt er naartoe lopen of er naartoe rijden, er is een parkeerplaats die gratis is. Daar kunnen zo’n 400 auto’s parkeren. Vissen is in sommige gebieden toegestaan, maar alleen als u in het bezit bent van een geldige visvergunning. Honden zijn welkom, u kunt ook lekker rondfietsen. Er is een cafetaria die open is van dinsdag tot zondag, van 10u tot sluitingstijd van het domein. Het leen is erg groot, daar kan je een plattegrond krijgen voor 0,50EURO.

Regio Eeklo België

Met de auto duurt het ongeveer 35 minuten naar Brugge en ongeveer 30 minuten naar Gent. Als je met het openbaar vervoer gaat en vanuit Eeklo naar Brugge gaat, kun je alleen de bus nemen, maar niet de trein, dus het hangt af van welke bus je neemt, de langzaamste bus kan een uur duren. Maar als je naar Gent gaat, kan je met de trein of de bus.

Als u bijvoorbeeld naar Nederland gaat – Middelburg, duurt het 55-65 minuten (afhankelijk van het verkeer), als u de N61 en N62 neemt, moet u de tunneltoeslag van 5EURO betalen. Tenzij je er vanuit Antwerpen heen gaat.

Ben je een grote liefhebber van oude treinen, dan kan je de stoomtrein van Eeklo naar Balgerhoeke / naar Maldegem nemen. Over de dienstregeling van de trein moet je naar hun officiële website gaan. Prijs is ongeveer 12EURO voor een volwassene. Als je tijdens een festival de stoomtrein neemt, zal de prijs iets hoger zijn. Je kunt het kaartje daar kopen met contant geld of pin, je kunt het alleen online kopen als er een evenement is.

Evenementen in Eeklo

Elk jaar vindt in deze stad de veldrit – De Grote Prijs plaats. In de zomer het laatste weekend van juli hebben ze Balloonmeeting in Meetjesland, tijdens dat weekend zul je veel heteluchtballonnen in de lucht aantreffen. Over Meetjesland gesproken, ook in de zomer bieden ze concerten aan. En het eerste weekend van oktober vindt hier de grootste vlooienmarkt van Vlaanderen plaats, de Kaaikeskermis.

Volledige lijst met evenementen
Bloemenmarkt
Week van de Amateurkunst
Avond- en Tambour-markt
Erfgoeddag
Jaarmarkt
Zomer winkelen
Zomerfoor
Dag van de Markt
11-daags feest (Eekloverdag)
Helden in het park
Meetjesland Ballonmeeting
Jozefse Feesten
Herbakkersfestival
Open Monumentendagen
Dag van de klant
Kaai-festivals
Winterfoor
Kerstinkopen festival
aangrenzende gemeenten
Kaprijke
Lembeke (Kaprijke)
Waarschoot
Oosterse winkel (Zomergem)
Adegem (Maldegem)
Sint-Laureins
Leuke weetjes over Eeklo

– Slechts 32% van de mensen in Eeklo is tevreden over de staat van de fiets- en wandelpaden in de stad.

– 57% van de mensen vindt het Eeklo-verkeer niet veilig genoeg voor kinderen om alleen naar school te gaan.

– 81% van de ouders is tevreden over de lokale kinderopvang.

– 74% van de mensen is tevreden over de natuur en groenvoorzieningen in de buurt.

– 62% van de Eeklonaars is tevreden over de dienstverlening in de stad.

– Voor een woning in Eeklo is dat zo’n € 230.000, dat is € 37.000 minder dan het gemiddelde in de provincie Oost-Vlaanderen.

Alle foto’s zijn gecomprimeerd (lage kwaliteit) en voorzien van een watermerk, neem contact met mij op als je het origineel wilt.

https://www.eeklo.be

Below photos were taken during winter in Eeklo – 11/December/2017. It was snowing that day. There was no one in the Meetjesland, I guess everyone was staying at home enjoying the “verwarming” which is perfect for me, so I can take some photos without spending time removing people with Photoshop. Last time it snowed like this was many years ago, but this time it only last one week, we also did not have white Christmas this year. The day I took these photos was not a sunny day, it was extremely windy, but I am still happy with the result. I hope you will like it too.

About Eeklo City

Eeklo(eke and lo) is a small city in Belgium, in East Flanders. The city name comes from the contraction of “eke” and “lo”. Postal codes: 9900. By the time of this writing, this city has around 20,000 population, 4 schools, some 3-star hotels and one new hospital (AZ Alma). There are some restaurants around the town hall which has been designated by UNESCO as a World Heritage Site in 1999. If you live in that city, you will need to pay 80EURO(Year-2017) city tax every year, depends on how big your house/office.
Below photos are taken in Eeklo and some in Eeklo Meetjesland. In the meetjesland the park – “Heldenpark”, sometimes they have concerts during summer, there is also a nice playground and one Irish Bar. If you want a somewhere bigger, you can go to Het Leen, the forest open every day until sunset, you can walk there or drive there, there is a parking area which is free. It allows around 400 cars to park there. Fishing is permitted in some area, but only if you have a valid fishing permit. Dogs are welcome, you can also go cycling around. There is a cafeteria which opens from Tuesday to Sunday, from 10.00 am to the closing time of the domain. Het leen is very big, you can get a floor plan there for 0.50EURO.

Transportation in Eeklo

It takes around 35 minutes to Bruges and around 30 minutes to Ghent with a car. If you are going to take public transportation, going to Bruges from Eeklo you can only take the bus but not train, so it depends on what bus you take, the slowest bus might take one hour. But going to Ghent, you can go with the train or the bus.

Going to the Netherlands, for example – Middelburg, it takes 55-65minutes(depends on the traffic), if you take N61 and N62, you need to pay the tunnel fee which is 5EURO. Unless you go there from Antwerp.

If you are a big fan of old trains, you can take the steam train from Eeklo to Balgerhoeke / to Maldegem. About the train timetable, you will need to go to their official website. Price is around 12EURO for an adult. If you take the steam train during a festival, the price will be a little bit higher. You can buy the ticket there with cash or card, you can only buy it online if there is an event.

Events in Eeklo

Every year the cyclo-cross race – The Grote Prijs takes place in this city. In summer the last weekend of July, they have Balloonmeeting in Meetjesland, you will find many hot-air balloons in the air during that weekend. Speaking of Meetjesland, they also offer concerts in summer. And the first weekend of October, the largest flea market in Flanders which is Kaaikeskermis will take place here.

Complete list of events

  • Flower market
  • Week of the Amateur Arts
  • Evening and Tambour market
  • Heritage Day
  • Annual market
  • Summer shopping
  • Summerfoor
  • Day of the Market
  • 11-day celebration (Eekloverdag)
  • Heroes in the Park
  • Meetjesland Balloon meeting
  • Jozefse Feesten
  • Herbakkers festival
  • Heritage Days
  • Day of the Customer
  • Kaai festivals
  • Winterfoor
  • Christmas shopping festival

Neighboring municipalities

 • Kaprijke
 • Lembeke (Kaprijke)
 • Waarschoot
 • Eastern shop (Zomergem)
 • Adegem (Maldegem)
 • Sint-Laureins

Fun Facts about Eeklo

– Only 32% of people in Eeklo are satisfied with the state of the cycling and walking paths in the city.

– 57% of people think Eeklo traffic is not safe enough for children to go to school alone.

– 81% of parents are satisfied with the local childcare.

– 74% of people are satisfied with the nature and green facilities in the neighborhood.

– 62% of the Eeklonaars are satisfied with the service in the city.

– For a house in Eeklo is around € 200,000, which is € 37,000 less than the average in the province of East Flanders.

All photos are compressed(low quality) and watermarked, contact me if you want the original.